stůl živočich

Ztělesňuje jednoduchý organismus, který se pohybuje pomalu terénem.

Stůl živočich

Těžiště objektu je v kónickém tvaru hlavního těla, čelem zavrtaného do podložky a ocásku, který z podložky vystupuje. Pracovní deska je jakoby unášena tímto živočichem pryč. Dynamiku zvyšuje prohnutí horizontální linie a zúžení a zahnutí pracovní desky. Vyznačuje se přesně definovanou živoucností propojení organické a užitné funkce.

Barevné varianty: